hlavicka Kartografie Praha

V Praze, 3. září 2008

Věc: Spolupráce se společností BOBO BLOK, spol. s r.o.

Společnost BOBO BLOK, spol. s r.o. je jednou z nejmodernějších továren na zpracování papíru v České republice.

Kartografie PRAHA, a.s. s touto firmou dlouhodobě spolupracuje a to především v oblasti knihařského zpracování automap, autoatlasů, atlasů měst, atlasů turistických zajímavostí a není možné opomenout ani soubory map pro školy.
Zpracování firmou BOBO BLOK, spol. s r.o., jedná se zejména o vazbu do kroužkové spirály Twin Wire a do vinuté plastové, je vždy na vysoké úrovni a to jak z hlediska termínového tak i kvalitativního.
Za zmínku určitě stojí vstřícný přístup všech zaměstnanců této firmy, se kterými jsme za léta spolupráce přišli do kontaktu.

Věříme, že BOBO BLOK, spol. s r.o. si i nadále zachová vysoký standard poskytovaných služeb a že naše spolupráce bude pokračovat ke spokojenosti obou stran.


Ing. Jana Sládková
vedoucí technické redakce

patka Kartografie Praha