Knihárna BOBO BLOK, spol. s r.o. | Voračice 4, 257 53 Vojkov

Balení

Balení

Balení Balení
  • Balit je možno do folie, papíru, krabic, polyethylénu
  • Výrobky lze zabalit skupinově nebo jednotlivě
  • Maximální formát pro balení je A1
  • Paletování
  • Kontrola pomocí čítací váhy
  • Balení nástěnných kalendářů do igelitových tašek

Další služby související s balením

Paletování

Skládání výrobků na palety - Paletování

Čítací váha

Kontrola pomocí čítací váhy